Industrienyheter

Tiltak for å forhindre oksidasjon og slagginneslutning i store aluminiumslister

2021-09-09
Støpingen skal være utformet for å kontrollere smelteprosessen strengt, øke smeltehastigheten, redusere oksidasjon og fjerne slaggeinneslutninger fullstendig. Aluminium-magnesiumlegeringen skal smelte under virkningen av belegget. Ovnen og verktøyene skal rengjøres og forvarmes og tørkes etter maling. Destøping av aluminiumdesign hellesystem må ha en stabil flyt, buffer og slagge fjerning evner. Skrå hellingssystem, stabil væskestrøm, ingen sekundær oksidasjon; det valgte belegget på støpingen har sterk vedheft, flår ikke av under hellingen, og danner avskum når den kommer inn i støpingen. Tiltak for å forhindre lekkasje og termiske sprekker istøping av aluminium: unngå lokal overoppheting og reduser belastningen på portsystemet. Hellingsvinkelen til formkjernen og kjernen må være større enn 2 °. Etter at støpingen har størknet, kan formen åpnes. Om nødvendig kan en sandkjerne brukes i stedet for en metallkjerne. Juster beleggetykkelsen for å gjøre kjølehastigheten til hver støping ensartet. Velg passende støpetemperatur i henhold til støpetykkelsen. Forbedre legeringsstrukturen, forbedre den varme sprekkytelsen; forbedre støpestrukturen, eliminere skarpe hjørner og veggmutasjoner, og redusere varme sprekker.