Industrienyheter

Analyse av årsakene til avskalling av sandstøpte aluminiumslister

2021-09-03
Analyse av årsakene til peeling av sandstøpingaluminiumslister:

(1) Den lokale overflatekompaktheten er ikke god, og den delvise avskallingen er forårsaket av svikt i det kompakte laget under påvirkning av ytre kraft på grunn av utilstrekkelig overflatekompakthet eller dårlig innfelling av det lokale støpeformet.

(2) Den mikroskopiske morfologien til kuldebarrieren. Den mikroskopiske morfologien til kaldbarrieren refererer til diskontinuerlig eller ujevn fylling av metallvæsken på grunn av trykkendringen under støping. Når temperaturen på den lokale formen er lav, treffer en liten mengde væske som kommer inn i hulrommet i formveggen og størkner til et hudlag. Hudlaget vil raskt bli dannet til et tynt metalllag av vanndamp og oljedamp, og deretter vil det innkommende flytende metallet bli dekket og størknet på overflaten. Deretter dannes laggrensesnittet. På grunn av fenomenet med grensesnittet til dette laget, er bindestyrken med matrisen lav, og overflatelaget er lett å skrelle av og skrelle under virkningen av demoldingsspenning, gassekspansjonskraft og ytre krefter som høy temperatur, skudd peening og høyt trykk.

(3) Det er mikroporer under huden, og delvis peeling er et resultat av frigjøring av subkutane luftkrympeporer under påvirkning av ekstern kraft.