Industrienyheter

Hovedtrekk ved stempling av deler

2021-08-26
Stansing av delerer hovedsakelig dannet ved stempling av metall eller ikke-metallplater med trykk fra en presse gjennom en stemplemaskin. Den har hovedsakelig følgende egenskaper:
"Stemplingsdeler er produsert ved stempling under forutsetning av lavt materialforbruk. Delene er lette og stive. Etter at metallplaten deformeres plastisk, forbedres metallets indre struktur, slik at styrken til stemplingsdelene økes. .
Stempeldelene har høy dimensjonal nøyaktighet, samme størrelse som formdelene og god utskiftbarhet. Ingen videre bearbeiding er nødvendig for å oppfylle kravene til generell montering og bruk.
Stansing av deleri stemplingsprosessen, fordi overflaten på materialet ikke er skadet, så den har en god overflatekvalitet, glatt og vakkert utseende, noe som gir praktiske forhold for overflatemaling, galvanisering, fosfatering og andre overflatebehandlinger.