Industrienyheter

Prosessflyt av støping av aluminium

2021-08-23
De fire grunnleggende prosessene iformstøpt aluminiumindustrien glødes, normaliseres, slukkes og tempereres. Disse fire prosessene kalles de "fire brannene" i støping. I støpeprosessen er slukking og herding nært beslektet. , Begge er uunnværlige.

Gløding: Det er å varme opp arbeidsstykket. Når den varmes opp til riktig temperatur, vilstøpingblir langsomt avkjølt i henhold til de forskjellige materialene som brukes, og metallets indre struktur er nær likevekt.

Normalisering: Varm arbeidsstykket til en passende temperatur og avkjøl det deretter i luften. Det brukes hovedsakelig til å forbedre skjærefunksjonen til materialet, og det kan også brukes til å avslutte støping av deler som krever mindre.

Slokking: Etter at fellesbygningen er oppvarmet og isolert, blir den raskt avkjølt i vann eller andre uorganiske saltløsninger og andre slukkemedier. Etter denne prosessen vil de produserte ståldelene bli harde og også gjøre ståldelene sprø. For å redusere sprøheten i ståldeler.

Herding: Plasser de slukkede ståldelene ved en temperatur under 650 grader Celsius og høyere enn normal temperatur for langvarig varmebehandling, og avkjøl deretter.