Industrienyheter

Anvendelsesområde for rørstroppstilkobling

2021-08-11
Som en avansert rørtilkoblingsmetode, rilletrørbeslagkan enten eksponeres eller begraves, med stive ledd og fleksible ledd. Derfor har den et bredt spekter av applikasjoner.
“Delt etter system: kan brukes til brannslukningsvannsystem, klimaanlegg kaldt og varmtvannssystem, vannforsyningssystem, petrokjemisk rørledningssystem, termisk kraft og militært rørledningssystem, avløpsrensingssystem, etc .;
“Delt etter rørmateriale: Den kan brukes til å koble sammen stålrør, kobberrør, rør i rustfritt stål, plastforede stålrør, seige jernrør, tykkveggede plastrør og slanger og ventiler med stålrørskjøter og flensledd .