Industrienyheter

Forebyggende tiltak ved produksjon av metallstempeldeler

2021-07-22
1. Kontroller regelmessig hullet på dreieskiven og monteringsbunnen for stemplingsdeler for å sikre koaksial nøyaktighet på øvre og nedre platespillere.

2. Stemplingsdelene for maskinvare må kontrolleres nøye før installasjon og påføring, smusset skal rengjøres, og stemplingsdelene føringshylse og støpeform skal kontrolleres nøye for god smøring.

3. For å sikre levetiden til tegning og kompresjonsdeler, bør formen på fjæren også byttes regelmessig for å forhindre at tretthetsskaden på fjæren påvirker bruken av tegningsstemplingsdelene.

4. Når du installerer matrisen, bør stemplingpersonellet bruke myke metallfremstillingsverktøy for å forhindre at stemplingsdelene blir skadet av støt og ekstrudering under installasjonsprosessen.

5. Kantslitasjen på slag og dør av stemplingsdeler bør stoppes i tide og poleres i tide, ellers vil slitasjegraden på støpekanten raskt utvides, slitasjen på matrisen vil bli akselerert, og stemplingskvaliteten og dørens levetid vil reduseres.