Industrienyheter

Hva er det medisinske tilbehøret?

2023-07-21

Tilbehør for medisinsk utstyrrefererer til ulike komponenter, deler eller tilbehør som brukes for å hjelpe og forbedre funksjonen eller bruken av medisinsk utstyr. Dette tilbehøret brukes ofte sammen med medisinsk utstyr for å gi en bedre behandlings-, diagnose- eller overvåkingsopplevelse. Noen vanlige tilbehør for medisinsk utstyr er oppført nedenfor:

Probe/probeboks: En sonde som brukes i medisinsk ultralydutstyr for å generere og motta ultralydsignaler.

Infusjonsrør og infusjonssett: Rør og enheter som brukes til å levere flytende medisiner eller ernæringsløsninger inn i pasientens kropp.
Hva er det medisinske tilbehøret?
Blodtrykksmansjett: En mansjett som brukes til å måle en pasients blodtrykk, vanligvis i forbindelse med et blodtrykksmåler.

Pulsoksymeterprobe: En sensor som brukes til å overvåke en pasients oksygenmetning i blodet, vanligvis på en oksymeterenhet.

Respiratormaske og rørledning: brukes til å koble respiratoren og pasienten for å hjelpe pasienten med å puste.

Elektroder: Elektroder som brukes i elektrokardiogram (EKG) overvåking for å overføre elektriske signaler til overvåkingsutstyr.

Sykehussengtilbehør: som sideskinner, madrasser, etc., brukes til å gi pasienter et komfortabelt og trygt sykehussengmiljø.

Mål og styrenåler: Enheter som brukes til å hjelpe til med medisinsk navigasjon og veilede kirurgiske instrumenter.

Anestesimaske og endotrakealtube: utstyr som brukes til anestesi og ventilasjon.

Temperatursonde: En sensor som brukes til å måle en pasients temperatur, vanligvis funnet på termometerenheter.

Surgical lights and operating table accessories: such as operating room lighting and adjustable operating table accessories.

Ulike sensorer og kabler for pasientmonitorer: enheter som brukes til å overvåke vitale tegn til pasienter.

Dette er bare noen få eksempler på vanligetilbehør til medisinsk utstyr, og typene og bruken av tilbehør for medisinsk utstyr varierer etter spesifikk enhetstype og merke. Dette tilbehøret er vanligvis utformet for å sikre ytelsen, nøyaktigheten, sikkerheten og passformen til medisinsk utstyr. Bruk og valg av medisinsk utstyr bør følge veiledning og råd fra medisinsk fagpersonell.