Industrienyheter

Hvordan vedlikeholde viftehjulet?

2022-08-10
I den innledende fasen av pumpehjuldriften og alle regelmessige inspeksjoner av viften, når det er en mulighet,viftehjulbør inspiseres for sprekker, slitasje, støvansamlinger og andre defekter.
Hold viftehjulet så rent som mulig, og tørk regelmessig støv og rust på den med en wire. Fordi det ikke kan festes jevnt til løpehjulet med forlengelse av kjøretiden, vil balansen til løpehjulet bli ødelagt, noe som får rotoren til å vibrere.
Viftehjulet bør rebalanseres når det repareres. Hvis tilgjengelig, kan du balansere på stedet ved å bruke en bærbar eksamensbalanser. Sørg for at alle monteringsbolter er strammet før dynamisk balansering. Impelleren har gått ut av balanse en stund, så disse boltene kan ha løsnet.